Skip to main content

Positieve gezondheid in de werkomgeving

De aandacht voor positieve gezondheid neemt toe, ook in werksituaties. De bedrijven en organisaties die er mee aan de slag zijn gegaan, merken dat het bijdraagt aan de vitaliteit van medewerkers. Maar hoe voer je nu precies gesprekken over positieve gezondheid op de werkvloer? En waar moet je rekening mee houden als je het gedachtegoed in het werk wilt implementeren?

Het Institute for Positive Healht (iPH) ontwikkelde hiervoor de handreiking ‘Hoe positieve gezondheid past binnen de werkomgeving’.

Centrum Werk Gezondheid nam deel aan de iPH-koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk en mocht bijdragen aan de totstandkoming van deze handreiking.