Skip to main content

Toolbox Werk en Psychische klachten

Werk speelt een belangrijke rol bij psychische gezondheid. Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Tegelijk kan werk bijdragen aan herstel. En werk dat bij iemand past, bevordert de gezondheid. Om die reden is het werk een belangrijk onderwerp om mee te nemen in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid.
De toolbox Werk en Psychische Klachten biedt hiervoor praktische tools en inzichten.

De toolbox is ontwikkeld door NIP, sectie Arbeid & Organisatie en de LVVP met psychologen als gebruiker voor ogen. Ook voor andere professionals, werkgevers en werknemers is de toolbox een handige vindplek voor informatie over werk en psychische klachten.

Centrum Werk Gezondheid is vanaf de start van de toolbox betrokken, en verzorgt regelmatig updates van de inhoud.