Skip to main content

Werkwijzer Q-koorts

De Werkwijzer Q-koorts biedt hulp aan mensen met Q-koorts bij werkgerelateerde vragen. Dat kan gaan om problemen met aan het werk blijven, het vinden van werk of juist afscheid nemen van werk.

De werkwijzer kent vijf onderdelen:

  1. Aan het werk met moeite
  2. Ziek melden
  3. WIA uitkering
  4. Werkzoekend
  5. Zelfstandig ondernemers

Elk onderdeel van de Werkwijzer biedt informatie met tips, tools, video’s en doorverwijzing naar relevante websites. De tools zijn praktische oefeningen die mensen met Q-koorts kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in hun persoonlijke situatie zodat zij gericht acties te kunnen ondernemen.

De werkwijzer is ontwikkeld op verzoek van Q-support door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), lectoraat Arbeid & Gezondheid in samenwerking met Centrum Werk Gezondheid.