Skip to main content

Auditprocedure certificering

Het IHMQ audit- en certificeringstraject werkt volgens de principes van het EFQM-model: European Foundation for Quality Management. Hoe ziet de procedure voor een audit en certificering eruit?

  1. Het auditteam voert gesprekken in alle lagen van de organisatie, van CEO tot postkamermedewerker.
  2. Ook worden op de afdelingen groepsinterviews gehouden met ruimte voor persoonlijke ervaringen.
  3. De praktijkervaringen combineren we met een documentanalyse en een online vragenlijst: wat is er binnen de organisatie qua gezondheidsmanagement afgesproken en vastgelegd, en hoe wordt dit in de praktijk opgevolgd en geborgd.
  4. De bevindingen geven we weer in een EFQM-schema. Dit is een rapport op A3-formaat, waaruit helder blijkt hoe het gezondheidsmanagement in de praktijk werkt en wat er eventueel nodig is om het (verder) te verbeteren.
  5. Met dit rapport gaat de organisatie gedurende een half jaar tot een jaar aan de slag. Daarna volgt een internationale audit en het definitieve auditrapport.

Tijdens het proces is er aandacht voor het versterken, verbeteren en versnellen van de sterke kanten van de bedrijfsvoering rond goed, gezond en veilig werk.

Heeft u interesse in een audit en certificering van uw eigen organisatie? Bekijk de iHMQ website of neem contact op met Paul Baart 06 – 53 92 15 98

Op de foto het auditteam voor IHC, bestaande uit:Tamara Raaijmakers Centrum Werk Gezondheid/iHMQ, Alexander Stolze manager gezond werken Achmea Zilveren Kruis, Paul Baart Centrum Werk Gezondheid/iHMQ en Gregor Breucker iHMQ auditor Germany. Kiem Thé, niet op de foto, was eveneens bij de auditering en certificering betrokken