Skip to main content

Grote betrokkenheid OR bij gezondheidsbeleid Royal IHC

In Nederland werken circa 2.000 medewerkers bij de diverse onderdelen van Royal IHC. Eén van de aandachtsgebieden binnen integrated health management and quality (IHMQ) is de betrokkenheid van medewerkers bij het vormgeven van het beleid, en de dagelijks praktijk rond veilig, gezond en goed werk. Uit de audit komt naar voren dat de centrale ondernemingsraad van IHC een grote rol speelt in dit proces.

Bij de IHMQ Award hoort ook een certificaat. Royal IHC draagt op diverse plekken de awards en certificaten uit. Ook via de centrale ondernemingsraad.

Paul Baart van iHMQ overhandigt het gouden certificaat aan: Henk Haverkamp secretaris van de OR, Aad Schell Supervisor Transport en OR-lid, en Dave Vander Heyde CEO. OR voorzitter Martijn van de Beurcht kon helaas niet bij de overhandiging aanwezig zijn.