Skip to main content

Technologie innovator Royal IHC behaalt gouden IHMQ erkenning

Royal IHC is marktleider in de maritieme sector, met meer dan 3.000 medewerkers wereldwijd en in totaal zo’n 2.500 gebouwde schepen. Het gaat daarbij om geavanceerde schepen, voor onder meer baggeren en diepzee mijnbouw.

Ook het ontwikkelen van nieuwe technologieën is een belangrijk werkterrein. Met onder andere de offshore en het bouwen van windmolenparken op zee.

Royal IHC opereert in een risicovolle sector, met als hoogste prioriteit: veiligheid. In het veiligheids- en kwaliteitsdenken is de aandacht voor gezond werken en de gezondheid van medewerkers eveneens geborgd. Deze integrale visie en ambitie zijn vertaald naar het werk, met concrete activiteiten en maatregelen. Management, leidinggevenden en medewerkers krijgen ondersteuning om continu aandacht te hebben voor veilig en gezond werken.

Dit maakt dat er bij Royal IHC Nederland sprake is van integrated health management and quality (IHMQ). Een reden voor het auditteam om Royal IHC met een gouden IHMQ certificaat te belonen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie overhandigde Paul Baart, managing director IHMQ, de gouden IHMQ award aan: Jeanine Peppink SHEQ group director, Peter Wemmers Manager Learning & Development & Sustainable Employability, en Dave Vander Heyde, CEO Royal IHC.