Skip to main content

Hoe maken we als bedrijf werk van gezondheid?

Dit is een vraag die we regelmatig binnen krijgen. Wat we als eerste nagaan is wat een organisatie onder gezondheid verstaat. Bijvoorbeeld:

  • het ontwikkelen van leefstijlinterventies
  • de ambitie te komen tot een gezonde bedrijfsvoering, waarbij aandacht voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers in alle bedrijfsprocessen terugkomt
  • maatschappelijk verantwoord bezig willen zijn en duurzaam, gezond werk biedt voor eenieder die voor het bedrijf werkt

Met organisaties die een integrale aanpak willen rond werk en gezondheid gaan we graag de uitdaging aan van het komen tot integraal gezondheidsmanagement (IGM). Al dan niet uitmondend in een IHMQ certificering. Een traject dat organisaties ondersteunt bij het versnellen, verdiepen en verbeteren van hun beleid. Op een waarderende manier, met betrokkenheid van medewerkers en management, zodanig dat het ‘eigen’ voelt.

Ook bedrijven die meer leefstijlgerichte activiteiten en beleid wensen, ondersteunen we. Waarbij we eveneens verwijzen naar het BRAVO-kompas. Een tool die we samen met NISB (nu Kenniscentrum Sport) vanaf de start ontwikkelde. De tool is afgeleid van het 7 stappenplan voor gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW).

Heeft u belangstelling voor andere tools die we op vraag hebben ontwikkeld rond werk en gezondheid, klik dan hier voor een overzicht.