Skip to main content

Tunnelveiligheid: wat weet je ervan?

De Maastunnel in Rotterdam is in renovatie. Via een netwerkrelatie kregen we de uitnodiging om met een kleine groep de tunnel tijdens de renovatiewerkzaamheden te bezoeken en meer te horen over de aspecten van tunnelveiligheid.

Tunnelveiligheid is een vak apart. De lessen rond tunnelveiligheid zijn vooral getrokken uit rampzalige ongelukken zoals in de Mont Blanc tunnel. Daar vloog in 1999 een vrachtwagen  in brand met 39 doden als gevolg. En andere bekende ramp is die in Kaprun in 2000 tijdens het skiseizoen. Daar ontstond brand in de kabeltrein. 155 mensen kwamen daarbij om.

Hoe is in de Maastunnel met deze inzichten de veiligheid gewaarborgd?
Enkele voorbeelden:

  • De tunnel kent langsventilatie. Dit betekent dat als er brand uitbreekt, de rook langs het plafond wordt verplaatst, in één richting. Dit is de richting waarin de gebruikers van de tunnel moeten vluchten. Dit is het veiligste gebleken. Bij de Mont Blanc tunnel was er sprake van dwarsventilatie. Mensen die verder in de tunnel stonden, voor en na de brand, kwamen hierdoor alsnog gevangen te zitten in een deken van rook en stikten.
  • Via geluid en lichtsignalen worden gebruikers geleid naar de nooduitgangen. Uit de wanden klappen automatisch de verlichte trappen waarmee gebruikers op het iets hogere gedeelte in de autotunnel kunnen komen, waar de nooduitgangen zijn.
  • Gebruikers krijgen de instructie welke kant op te lopen. Dit is afhankelijk van welke kant de rook opgaat. In Kaprun was de brand aan het begin van de tunnel. Hierdoor ontstond in de steil omhooglopende tunnel een schoorsteeneffect, waarbij de rook omhoogtrok. De enige 12 overlevenden zijn naar de brand toe gelopen, om zo via het vuur en de rook de tunnel uit te lopen. Een tegennatuurlijke reactie. En het was hun redding.
  • Een file in een tunnel is eveneens een risico dat je zo klein mogelijk wilt houden. Lussen in de tunnel detecteren een mogelijke file. Een Adaptief Filemanagement Systeem zorgt ervoor dat het verkeer dat de tunnel uitstroomt voorrang krijgt. Terwijl het verkeer op de wegen naar de tunnel toe sterk gedoseerd of zelfs tegengehouden wordt.  

De bouwers hebben De Grote Veiligheidstest Test gemaakt om je nog meer kennis te geven over hoe ze omgaan met veiligheid in de Maastunnel.