Skip to main content

Heeft uw werkplek effect op uw longen?

Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen om giftige gasdampen of asbest. Ook schoonmaakmiddelen, houtstof, kleurstoffen en graanstof kunnen de luchtwegen beschadigen en tot chronische longziekten zoals COPD leiden, of kanker veroorzaken.

Op 14 maart lanceerden de Long Alliantie Nederland en het Longfonds de Werk en longen check. Dit gebeurde tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival van SZW en het Nederlands Focal Point, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan. 

Centrum Werk Gezondheid neemt deel aan de klankbordgroep van de Long Alliantie gericht op het voorkomen van beroepslongziekten en het kunnen blijven werken met een chronische longziekte. Het centrum heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van het Manifest ‘Integrale aanpak beroepslongziekten. Nederlands kampioen gezond werken’.