Skip to main content

Veiligheidskundigen en gezondheidsmanagement

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) Regio Zuid-Nederland brachten een bezoek aan scheepsbouwer Royal IHC om meer te leren over integrated health management and quality (iHMQ).

Op verzoek van de NVVK verzorgde Tamara Raaijmakers Centrum Werk Gezondheid een bijdrage hierover. Bij iHMQ spelen de volgende onderwerpen een rol:

  • kwaliteitsdenken
  • het betrekken van medewerkers en managers
  • het afstemmen van diverse werkprocessen

Dit zijn voor Veiligheidskundigen herkenbare onderwerpen waar ook zij dagelijks mee bezig zijn. Temeer omdat er een relatie is tussen duurzame inzetbaarheid, veiligheid en SHEQ (Safety Health Environment and Quality) en daarin spelen veiligheidskundigen een belangrijke rol.

Tamara gaf ook enkele voorbeelden hoe gecombineerde maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de veiligheid en gezondheid, tot kostenbesparingen binnen een organisatie kunnen leiden.

Vervolgens ging Peter Wemmers, Manager Learning & Development & Sustainable Employability, in op wat het iHMQ certificaat Royal IHC heeft gebracht. Zo maakt iHMQ onderdeel uit van het tender proces: steeds vaker vragen klanten naar zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook bij het werven van nieuw personeel merken ze dat kandidaten meer en meer nadruk leggen op aspecten van gezond werken en mogelijkheden voor ontwikkeling.

Tijdens de sessie is het duurzame inzetbaarheid en employability beleid van Royal IHC eveneens aan bod gekomen. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding op de werf in Kinderdijk. Zo konden de veiligheidskundigen de aandacht voor veiligheid en gezondheid in de werksituaties met eigen ogen zien.

Heeft u ook interesse hoe u uw organisatie aantrekkelijker kunt maken, als leverancier én als werkgever met de iHMQ aanpak? Neem contact met ons op: info@centrumwerkgezondheid.nl of bekijk de informatie op www.ihmq.org