Waar liggen kansen? Fit for Work Call to action

In 2016 was het congres van Fit for Work samen met de SER gericht op implementatie van het SER advies ‘Werk: van belang voor iedereen’. En mondde onder meer uit in een Fit for Work The Hague Declaration.

Nu, in 2019, heeft Fit for Work een call to action opgesteld met concrete suggesties voor actie op het niveau van werkenden, werkgevers, zorgverleners en overheid. Daarbij is gebruik gemaakt van de input van platformleden Fit for Work en de sprekers op het congres.

Zo opende het congres met de verhalen van ervaringsdeskundigen, is door NFK het bredere patiëntenperspectief rond kanker en werk neergezet, en vertelden onder meer FNV, VNO-NCW en ZZP Nederland wat ze nastreven.

Bekijk het gehele programma, de presentaties, call to action, impact graphic, het beeldverslag en de foto’s van het congres ‘Zorg voor Werk’ van Fit for Work en de SER op https://www.fitforworknederland.nl/zorg-voor-werk/


Centrum Werk Gezondheid

Partner sites

ihmq.org
trustxp.com


Contact

Regentesselaan 24
3818 HJ Amersfoort 
+31 33 465 6274 
info@centrumwerkgezondheid.nl
KvK 523.34.147