Skip to main content

Waternet inspireert studenten Sportkunde

Waterrecyclebedrijf Waternet heeft haar gezondheidsbeleid goed op orde. Dat blijkt ook uit eerdere certificering door iHMQ, het international Institute for Health Management and Quality. Waternet blijft aan verbeteringen werken.

Momenteel herziet Waternet onder meer met het iHMQ model haar beleid. Dit viel mooi samen met een groep studenten Sportkunde InHolland die graag een goed voorbeeldbedrijf van binnen wilden zien. Voorafgaand hebben zij vier gastcolleges van Centrum Werk Gezondheid gevolgd.

Onderwerpen als: wat is goed, gezond werk en gezondheidsmanagement kwamen in deze colleges aan de orde.

Wat hebben de studenten gedaan?

  • Ze hebben een bezoek gebracht aan drinkwaterlocatie Leiduin, met een workshop over biologische agentia (levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken, zoals bij de ziekte van Lyme voor buitenwerkers van Waternet)).
  • Ze zijn in gesprek gegaan met medewerkers van Waternet. De studenten hebben in een brainstormsessie mee kunnen denken over het gezondheidsbeleid van Waternet.