Skip to main content

Wegwijzer voor werkende ouders van ziek kind

Vanuit Centrum Werk Gezondheid vragen we meer aandacht voor werkende ouders van kinderen met een chronische aandoening. Zo maakten we eerder een wegwijzer voor ouders/verzorgers over werken met een te vroeg-, dysmatuur- of ziek geboren kind. In deze handreiking staan ook tips voor leidinggevenden, collega’s en zorgverleners hoe zij werkende ouders/verzorgers van een ziek kind kunnen ondersteunen.