Skip to main content

Longgezondheid en werk

Bij het ontstaan van longziekten zoals astma en COPD, speelt in 1 op de 7 het werk een rol. Zoals door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Long Alliantie Nederland vraagt voortdurend aandacht voor gezonde lucht op het werk en het voorkomen van longziekten. En voor goede arbeidsgerichte zorg voor mensen met (beroeps)longziekten. Zo is er een e-learning voor zorgverleners om eerder beroepslongziekten te kunnen herkennen. Binnen ziekenhuizen en huisartsenpraktijken hebben pilots signaleren beroepslongziekten plaatsgevonden. Ook zet de LAN zich in voor meer regie op arbocuratieve samenwerking, met onder meer een verkenning naar netwerkstructuur werkgerelateerde longziekten. Het ministerie van SZW ondersteunt dit. Centrum Werk gezondheid maakt deel uit van de begeleidende commissie en de klankbordgroep beroepslongziekten. Verder is de LAN lid van platform Fit for Work, gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen. Lees meer over beroepslongziekten en de activiteiten van de LAN.