• Fit for Work

  Fit for Work

  Werkbehoud bij chronische aandoeningen
 • Gluren bij de buren

  Gluren bij de buren

  Informele bedrijfsbezoeken die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling
 • Healthy Work

  Healthy Work

  Healthy Work, Good for Business onderzoeks- en ontwikkelprogramma
 • Masterclass

  Masterclass

  Bezoek studenten InHolland aan Waternet
 • Target@Work

  Target@Work

  Werk als behandeldoel in de zorg e-learning, tools, teamsessies
 • Commissie Werk Gezondheid

  Commissie Werk Gezondheid

  kennis en bewustwording bij werkgevers en politiek over belang van goed, gezond werk
 • iHMQ audits

  iHMQ audits

  iHMQ Health management and Quality Audits en certificering gezondheidsmanagement
 • Bedrijfsbezoken

  Bedrijfsbezoken

  Bedrijfsbezoek Royal IHC
 • Exchanges

  Exchanges

  Buitenlandse bedrijfsbezoeken zoals bij ABB in Bergamo Italië

Centrum Werk Gezondheid

bijdragen aan goed, gezond werk

Een centrum voor werk en gezondheid dat kennis dicht tegen de praktijk ontwikkelt en verspreidt. Voor werkgevers, werknemers, professionals en (overheids)organisaties. Het centrum coördineert programma’s, voert projecten uit, ontwikkelt tools. Ook verzorgt workshops en adviseert organisaties op beleidsniveau. Aandachtsgebieden zijn onder meer goed werk, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en werkbehoud/werken met een chronische aandoening.

lees meer …

 

Actueel

 • Oproep aan het nieuwe kabinet:

  stel een Minister van Werk én Gezondheid aan

  Gezondheid, werk en geluk zijn sterk met elkaar verbonden. Wie werkt telt mee. Voor de 1 op de 3 werkende Nederlanders met een chronische aandoening is aan het werk blijven helaas geen vanzelfsprekendheid. We leven en werken steeds langer. Hierdoor komen meer en meer Nederlanders voor de uitdaging te staan: hoe houd ik het werk vol? Mensen zijn niet of patiënt of werknemer/ZZP’er of mantelzorger: ze zijn het vaak allemaal tegelijk. De overheid zal haar burgers moeten ondersteunen die diverse rollen te kunnen combineren in het dagelijks leven. Dit vraagt om overheidsbeleid waarin de domeinen van zorg en werk beter met elkaar verbonden zijn. Ik doe dan ook dringend een oproep aan het nieuwe kabinet: Stel één Minister van Werk en Gezondheid aan!

  Ga naar de Skipr blog

  Brief aan de formateur

 • Werken van belang voor iedereen

  Brief van minister naar de Tweede Kamer Minister Schippers heeft mede namens de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), haar reactie op het advies ‘Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte’ van de Sociaal-Economische Raad (SER) naar de Tweede Kamer gestuurd.

  download

Samenwerkingsverbanden

Alles is gezondheid

Platformlid en Pledgehouder van Alles is Gezondheid en gezamenlijk oprichten van Commissie Werk Gezondheid.

meer info

ENWHP
Contact office European Network for Workplace Health Promotion

meer info

Mental Health Promotion
Ontwikkeling van tools voor scholen, zorgorganisaties en werkplekken voor omgaan met mentale gezondheid.

meer info

IHMQ
Auditering en certificering van gezondheidsbeleid en integraal management binnen organisaties.

meer info