Skip to main content

Call to action

In tijden van corona

Netwerk bijeenkomsten zijn niet mogelijk in deze periode. Het is hoopgevend dat de lock-down versoepelt. Toch willen we doorgaan, we hebben immers een call to action gepresenteerd.

We stuurden bewindslieden een oproep om werkbehoud een actief onderdeel te laten zijn van het preventie-akkoord. En recentelijk ondersteunden we de oproep van Nederland Kansrijk: Nederland: grijp nu je kans op een kansrijke arbeidsmarkt voor echt iedereen.

Iedereen is doorgegaan. Wat heeft deze periode opgeleverd? Welke innovaties heb je ontwikkeld en doorgevoerd? Welke suggesties heb je om de call to action aan te vullen, welke prioriteit geef jij aan?

Deze vragen stellen we in deze korte enquête. De resultaten gebruiken we bij het programmeren van activiteiten en we gaan ze gebruiken als aanleiding en motief om anderen aan te zetten tot meer inzet op werkbehoud bij chronische aandoeningen.