Skip to main content

Postcovid en werk
Tips en adviezen
Animaties en video’s

De meeste mensen herstellen van een COVID-19 infectie. Maar een groep mensen blijft langdurige klachten houden. Een groep die veelal werkt en graag aan het werk wil blijven.

Centrum Werk Gezondheid en C-support hebben samen korte video’s en animaties ontwikkeld.

Deze tools helpen zowel werkenden met long covid als hun werkgevers, collega’s, zorg- en hulpverleners. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

  • Werknemers en zelfstandig werkenden vertellen hun verhaal en geven tips.
  • Deskundigen geven inzicht in energiemanagement, opbouw van werk bij long covid en het verschil tussen burn-out en longcovid.
  • De animaties bieden in eenvoudige taal handvatten hoe je beter kunt uitleggen wat long covid met je doet en wat je nodig hebt in je werk. 

De animaties en video’s zijn vrij beschikbaar voor iedereen om te delen.
Klik hiernaast op de logo’s of ga naar werkCOVID19.nl/tools en/of naar de toolbox werk en Long covid van C-support

Tools
Covid19 & werk

Toolbox C-support

COVID19 en werk

Diverse onderzoeken laten zien dat een groep mensen na een doorgemaakte COVID-19 infectie gedurende langere tijd klachten behoudt, zoals vermoeidheid en kortademigheid. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van een post COVID-19 syndroom. Er is nog weinig informatie voorhanden hoe om te gaan met de gevolgen van corona in relatie tot werk.
Dit project heeft als doel om werkgevers, werknemers, zelfstandig werkenden en zorgverleners een handreiking te bieden. Download de handreiking

Er is een projectnieuwsbrief. Als je deze wilt ontvangen, schrijf je dan in via deze link: abonneer me op de nieuwsflits

Een centrum voor werk en gezondheid dat kennis dicht tegen de praktijk ontwikkelt en verspreidt. Voor werkgevers, werknemers, professionals en (overheids)organisaties. Het centrum coördineert programma’s en projecten, voert kwalitatief onderzoek uit en ontwikkelt tools.

Goed, gezond werk voor iedereen

Ook adviseert het centrum teams en organisaties op beleidsniveau. Aandachtsgebieden zijn onder meer goed werk, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid, vertrouwen en werken met een chronische aandoening.

Hoe?
Bel  +31 33 465 6274 

Het Centrum werkt samen met:


Pledgehouder en samenwerking binnen Commissie Werk Gezondheid

Partner European Network for Workplace Health Promotion

Bouwen aan vertrouwen. Platform voor het meten en verbeteren van vertrouwen.

Tools voor scholen, zorgorganisaties en bedrijven

Auditering en certificering van gezondheidsmanagement binnen organisaties.