Overig nieuws, oktober ’21

UWV heeft een handig meer visueel stappenplan bij ziekte waar je datum van ziekmelding kunt invullen. Per stap volgt dan kort de belangrijkste informatie, met wie wat moet doen met de precieze data erbij.

Coronaplein.nu heeft een handige afbeelding die snel inzicht geeft in hoe vaak welke klachten bij mensen met long covid voorkomen. Er is ook eenzelfde afbeelding voor patiënten die een korte eenvoudige toelichting geeft bij de klachten.


Centrum Werk Gezondheid