Skip to main content

Transitiemanagement

 

Transitie is een fundamentele omslag van een maatschappelijk systeem op het gebied van structuur, cultuur, werkwijze. Transitiemanagement is momenteel een veelgebruikte term in berichtgeving over duurzaamheid met prof. dr. Jan Rotmans als woordvoerder. Transitiemanagement is de aanpak voor het beïnvloeden en bijsturen van grote veranderingen (transities).De principes van transitiemanagement zijn in 2007-2010 al toegepast bij gezondheidsmanagement binnen bedrijven door Wageningen Universiteit en BaartRaaijmakers (voorloper van Centrum Werk Gezondheid). De uitkomsten hiervan kunt u lezen in ‘Gezondheidsmanagement vanuit een systeeminnovatie perspectief’

Dit jaar is dit onderzoek opgenomen in een internationale publicatie Toward Sustainable Transitions in Healthcare systems in het onderdeel ’workplace health’.

John Grin is één van de oprichters van het Knowledge Network System Innovations and Transitions (KSI), waarbinnen genoemd onderzoek tot stand is gekomen. Hij maakt deel uit van de Raad van Toezicht van Centrum Werk Gezondheid.