Skip to main content

Verspild talent aan de slag in de Verspillingsfabriek

Met Mike-Lie-A-Lien, health manager van Vanderlande, bezocht het team van Centrum Werk Gezondheid ook de Verspillingsfabriek. Een initiatief van cateraar Hutten die meerdere prijzen ontving voor hun MVO- en personeelsbeleid. De Verspillingsfabriek heeft meer doelen:

  • Het tegengaan van voedselverspilling. Zij kopen reststromen op vanuit de voedingsindustrie en maken er nieuwe producten van onder de noemer Barstensvol!
  • Het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de termen van de Verspillingsfabriek ‘Verspild talent’.
  • Panden die leegstaan een nieuwe functie geven: zo is de Verspillingsfabriek gehuisvest in een oude fabriek die al lang leeg stond.
  • Het samenbrengen van partners en initiatieven om gezamenlijk verspilling van voedsel en talenten tegen te gaan.